Gutes Team = Guter Plan.

Massimo D'Agrosa

Massimo D'Agrosa
Geschäftsleitung Tiefbau

+41 56 296 30 08
mda@ingsenn.ch

Andreas Meier

Andreas Meier
Projekt- & Bauleitung Tiefbau

+41 56 296 30 07
am@ingsenn.ch

Nadia Roth

Nadia Roth
Projekt- & Bauleitung Tiefbau

+41 56 296 30 09
nr@ingsenn.ch

Thomas Hunn

Thomas Hunn
Projekt- & Bauleitung Tiefbau

+41 56 296 30 04
th@ingsenn.ch

Jeanelle Höchner
Projekt- & Bauleitung Tiefbau

+41 56 296 30 94
jh@ingsenn.ch

Iris Lüthi

Iris Lüthi
Bauzeichnerin / Lehrlingsbetreuung

+41 56 296 30 06
il@ingsenn.ch

Dominik Lilley

Dominik Lilley
Lernender Zeichner Fachrichtung Ingenieurbau

+41 56 296 33 17
ld@ingsenn.ch

Benjamin Beringer
Lernender Zeichner Fachrichtung Ingenieurbau

+41 56 296 33 12
bb@ingsenn.ch

Melanie Birchmeier
Lernende Zeichnerin Fachrichtung Ingenieurbau

+41 56 296 33 14
bm@ingsenn.ch

Beat Wächter

Beat Wächter
Teamleiter GEP | GIS Projekt- & Bauleitung Siedlungsentwässerung

+41 56 296 30 11
bw@ingsenn.ch

Laurine Marte

Laurine Marte
GEP-Ingenieurin

+41 56 296 30 98
lm@ingsenn.ch

Jean Pierre Bloem

Jean Pierre Bloem
Projekt- & Bauleitung Siedlungsentwässerung

jb@ingsenn.ch

Remy Bill

Remy Bill
Fachperson Grundstücks­entwässerung

+41 56 296 30 95
rb@ingsenn.ch

Marcel Weber
Sachbearbeiter Grundstücksentwässerung

+41 56 296 33 19
mw@ingsenn.ch

Martin Andreoli

Martin Andreoli
GIS-Operateur / IT

+41 56 296 30 10
ma@ingsenn.ch

Andrea Wiggert

Andrea Wiggert
GIS-Operateurin

+41 56 296 30 19
wia@ingsenn.ch

Bürohund Karthago

Bürohund Karthago

Bürohund Bruce

Bürohund Bruce

Bürohund Loki